Plazma jedinica sa nagibom

Šifra artikla:

pozovite

Plazma jedinica sa nagibom alata omogućava automatsko podešavanje nagiba gorionika za rezanje sa plazmom u uzdužnom pravcu (X os).
Na raspolaganju je i ručna verzija ove alatne jedinice (ručno podešavanje nagiba gorionika).

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.