ACTG - stanica za automatsku kalibraciju geometrije alata

ACTG - stanica za automatsku kalibraciju geometrije alata

Šifra artikla:

pozovite

Automatski kalibracioni sistem za geometriju alata za rezanje - ACTG, dizajniran je da ukloni mehaničke nepravilnosti u postavljanju glave za rezanje i time povećava preciznost kosog rezanja rotatora i 3D nagibnih glava. Kompenzacija se zasniva na superpoziciji odgovarajućih korekcija kretanja na osi kretanja X, Y i Z.

Nepravilnost nagiba glave identifikuje se pomoću potpuno automatizovanog postupka kalibracije pomoću stanice za kalibraciju mašine. Stanica za kalibraciju je nezavisni uređaj koji se instalira u dometu pokreta mašine. Stanica ima tri merne ose.

Sistem automatske kalibracije je univerzalno primenljiv za kalibraciju svih instrumenata opremljenih na mašini za rezanje. 

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.