Kjellberg
Kjellberg

Brošura - CNC mašina

FILTERI

Kjellberg

Kjellberg Finsterwalde je grupa nemačkih kompanija u metalskoj i električnoj industriji. Grupa se sastoji od tri proizvodne kompanije Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH, Kjellberg Finsterwalde Schweißtechnik und Verschleißschutzsysteme GmbH i Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Zusatzwerkstoffe GmbH; i Kjellberg Finstervalde Dienstleistungsgesellschaft mbH, koja izvršava funkcije u celoj grupi. Jedini akcionar grupe je Kjellberg Fondacija, sa svojim registrovanim sedištem u gradu Hessian Gießen. Grupa proizvodi proizvode za termičku obradu metala (zavarivanje, plazma rezanje).

Približno 280 zaposlenih na tri lokacije u Finsterwalde, Massen i Wittenu ostvarile su godišnju prodaju od oko 47 miliona evra u 2008. godini, pri čemu međunarodna prodaja čini više od polovine tog iznosa. Grupa ima udeo kapitala u slovačkoj kompaniji i razvijenu mrežu partnera širom sveta.

Kjellberg Finsterwalde proizvodi tehnologiju za plazma rezanja (do 600 A), mašine za automatsko zavarivanje i elektrode za zavarivanje u industrijske svrhe, sa delom prilagođenih proizvoda. Kjellbergova oprema se koristi u brodogradnji, automobilskoj i građevinskoj industriji.

Strana 1 / 2