Kjellberg CutLine 20W

Kjellberg CutLine 20W

Šifra artikla:

pozovite

CutLine 20W sa vodenim hlađenjem preporučuje se za česte primene rezanja plazmom debljine materijala do 20 mm. CutLine 20W je opciono dostupan sa 400 V ili 230 V veze. Zbog direktnog hlađenja potrošnog materijala, životni vek mlaznica i katoda je pet puta veći.

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.