ABP - dodatni proces kosog rezanja

ABP - dodatni proces kosog rezanja

Šifra artikla:

pozovite

ABP - dodatni proces kosog rezanja koristi se za Y ili K rezove na debljim pločama. Y rez vrši se ravnim rezom praćeno kosim rezom, koji seče kroz celu debljinu materijala (uvećan ugao). Ova vrsta sečenja ograničena je maksimalnom debljinom ploča, a izvor plazme je u mogućnosti da seče. Na primer, izvor plazme sa mogućnošću rezanja maksimalnih 50 mm može rezati ploču debljine 35 mm pri kosom rezanju od 45°.

Kada se deo prvo ravno iseče i potom se preseli na drugi deo stola na koje se seče samo gornji deo brane, mašina će rezati kosine (za Y i K rezove) u punom rasponu debljine izvora plazme.

Ovaj proces radi sa posebnim namenskim skenerom (ABP skenerom) koji identifikuje položaj reznog dela i njegove gornje ivice i usklađuje ga sa programom za rezanja. Može se koristiti sa rotacionom ili 3D alatnom glavom na DRM, MG i CombiCut mašinama. 

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.