TEKA BLOWTEC P7,5 i P10

TEKA BLOWTEC P7,5 i P10

Šifra artikla:

pozovite

TEKA BLOWTEC P7,5 i P10

Centralni sistem sa samootprašivanjem i filterskim kasetama BlowTec za prečišćavanje vazduha u radnom prostoru

Prednosti sistema su

optimalne performanse otprašivanja (dug životni vek kasete, visoke performanse usisavanja) korisnički orjentisano okruženje i

niski troškovi održavanja.

Svi metalni delovi su plastificirani što garantuje niske troškove održavanja čak i u otežanim uslovima eksploatacije. Modularan način gradnje omogućava laku naknadnu dogradnju i povećanje kapaciteta ukoliko se za to ukaže potreba.

Sve filterske jedinice su opremljene filterskim kasetama kategorije BGIA-M sa efikasnošću odvajanja ≥ 99%. Ukoliko filterske kasete nisu presvučene dodatnom filterskom membranom preporučujemo njihovo oblaganje jer se na taj način višestruko produžava njihov radni vek

Nove filterske kasete su fabrički presvučene filterskom membranom što im nekoliko puta produžava životni vek u poređenju sa standardnim rešenjima.

Filterski sistem BLOWTEC je opremljen sistemom prečišćavanja koji se sastoji od centralne kontrolne jedinice i POWER – SPRAY – Sistema, što omogućava idealno otprašivanje filter kaseta i optimalne performanse rada sistema za filtriranje tokom postupka otprašivanja. Ovakav način rada zahteva nizak radni pritisak sistema za otprašivanje što je, uz malu potrošnju komprimovanog vazduha još jedna od prednosti BLOWTEC filterskog sistema. Mikroprocesorska kontrola i jasan i pregledan displej omogućavaju laku upotrebu i programiranje kontrolne jedinice.

Kontrolna jedinica je fabrički programirana. Svaka stavka korisničkog menija je jasno opisana. Uređaj meri diferencijalnu razliku u pritiscima, kao i potpritisak prečišćenog vazduha, i stalno nadzire radne parametre. Kad se postignu zadati parametri diferencijalnog pritiska, aktivira se pulsni mod solenoidnih ventila koji se otvaraju i naglo puštaju komprimovani vazduh koji izduvava otpadne čestice u posudu za otpatke. Postupak se ponavlja dok se ne postignu zadate vrednosti. Moguće je aktivirati sistem otprašivanja i posle zadatog broja radnih sati, a korisnik može pokrenuti otprašivanje i sam. U slučaju zastoja pali se crvena LED sijalica.

Instalacija za usis zaprljanog vazduha se poručuje zasebno

 

 

Protok vazduha max. [m³/h]

7.500

Potpritisak max. [Pa]

3.950

Nivoi filtriranja

4x Filter kasete 25 m²

Snaga motora [kW]

7,5

Napon [V]

400

Frekvencija [Hz]

50

Potrošnja struje [A]

15,5

Kontrolni napon [V]

230

Frekvencija kont. Napona [Hz]

50

Potrošnja struje kontrol. [A]

0,3

Dimenzije [mm]

Š 2.300 D 950 mm V 3.330 mm

Površina filtera [m²]

100

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.