EWM Phoenix 355 Progress puls MM TKM

Šifra artikla:

Garantni rok: 2 godine

pozovite

Odlične Multimatrix karakteristike zavarivanja

Progress: Podešavanje svih parametara i funkcija zavarivanja kao parameter za zavarivanje i JOB displej na mašini za zavarivanje, rukovanje jednim dugmetom (Sinergija)- jednostavno podešavanje sa operativnog stanovišta, preprogramirani JOB-ovi (zadaci za zavarivanje), izbor preko JOB liste.

Modularni (gasno ili vodeno hlađenje)

Multiprocesni: MIG/MAG, TIG lift arc i REL

Kontinualno podesiva dinamika luka (efekat prigušnice)

Velike rezerve snage zahvaljujući visokom radnom ciklusu kao rezultat daju manje zagrevanje komponenti, garantujući duži vek trajanja mašina koje su u upotrebi

IP23 klasa izolacije

Visoko precizni, snažni EWM eFeed 4-roll mehanizam dodavanja žice za sigurno dodavanje svih punih i punjenih žica

Opremljen za čelične žice od 1,2 mm

Odlično hlađenje gorionika i samim tim smanjenje troškova za potrošni materijal zbog visokih preformansi centrifugalne pumpe i 5 litarskim rezervoarom vode (cool50 rashladna jedinica)

Ušteda energije zahvaljujući visokoj efikasnosti i standby funkciji

Jednostavna, promena polariteta bez alata

Praćenje greške uzemljenja (PE zaštite)

Tolerancija visokog napona mreže +20%/-25% i samim tim potpuna kompatabilnost generatora

Mogućnost veze za daljinsko upravljanje i funkcija gorionik

Opcija za mrežu oreko LAN ili WiFi zahvaljujući Mulimatrix tehnologiji, Xnet kompatabilan

Kolica 55-5 trolley i cool50 rashladna jedinica dostupna su za isporuku

Prenosiv, kompaktan

Izbor polariteta bez alata: idealan za zavarivanje samozaštitnom punjenom žicom

Kontrola opterećenja uzemljenja (PE)

Rashladna jedinica može biti promenjena bez upotrebe alata ili stručnog osoblja i bez potrebe za otvaranjem mašine za zavarivanje

Kolica i jedinica za hlađenje su opciono dostupni.

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.