GCE
GCE

Brošura - CNC mašina

FILTERI

KATEGORIJA

GCE

Tehnologija rezanja i zavarivanja

Rezanje i zavarivanje oksidnim gorivima jedan je od vodećih procesa u metalnoj fabrici. Podstaknuta inovacijama, široko se koristi kao glavna tehnologija u oblastima kao što su građevinarstvo, automobilska industrija, transportni sektor, industrija brodogradilišta, offshore itd. Metalne ploče obrađuju se termičkim procesima rezanja i spajani da bi se osigurala čvrsta i kvalitetna konstrukcija. Standardi visokog kvaliteta i osnovne mere predostrožnosti su preduslov za sve radove vezane za tehnologije rezanja i zavarivanja.

GCE tehnologije sečenja i zavarivanja (GCE CWT) jedan je od vodećih svetskih tržišnih lidera u zavarivanju, rezanju, lemljenju i grejanju gasom. GCE CWT pruža kompletan asortiman regulatora gasa za lučno zavarivanje, štediše gasa, sigurnosne opreme i sveobuhvatnog globalnog spektra gorionikla specijalno dizajniranih za ispunjavanje međunarodnih standarda i zahteva na lokalnom tržištu.

Sa fokusom na inovacije i pokrivanju globalnog tržišta, GCE pruža rešenja koja se uklapaju u potrebe korisnika. Iskusni timovi prodaje podržani od strane aplikacija, marketinga i tehničkih stručnjaka, svakodnevno promovišu najnovija GCE rešenja u okviru globalne distributivne mreže. Posvećeni proizvodni tim sarađuje u dva glavna proizvodna postrojenja, a celokupna organizacija je formirana kao Value stream team koji stvara dodatnu vrednost za sve zainteresovane.

GCE je mlada organizacija osnovana 1987. godine od strane dva vodeća industrijska lidera. Grupa je globalno razvijena akvizicijom (preuzimanjem vlasništva) velikog broja kompanija. Njihovi koreni dosežu do pionirskog vremena aplikacija za rezanje i zavarivanje početkom 20. veka. Danas korisnici GCE-a imaju koristi od ovog nasleđa, kompetencija i prenosa znanja unutar grupe, pružajući i globalna rešenja, kao i proizvode koji se uklapaju u lokalne navike korisnika.

Bezbednost

Sigurnost je uvek glavna briga u oksigenom procesu i GCE je u potpunosti posvećen eliminaciji svih rizika u ovom procesu što je vidljivo na kompletnom asortimanu sigurnosnih uređaja za primjenu gasa. Sigurnost je glavni cilj u svim proizvodima GCE CWT proizvoda, kao i unutrašnjim proizvodnim procesima.