TEKA FILTERCUBE dvostruki modul

TEKA FILTERCUBE dvostruki modul

Šifra artikla:

pozovite

TEKA FILTERCUBE dvostruki modul

Moćan filterski sistem za trajne operacije.

Usisna i filtraciona jedinica TEKA FILTERCUBE je novo rešenje sa dvostrukim filterskim modulima koji efikasno prečišćavaju visoke količine dima i zagađenja koji nastaju tokom operacija zavarivanja, brušenja i rezanja. Ova jedinica precizno usisava dim, prašinu i isparenja i čisti vazduh do 99,9% jer ima filtere za prašinu kategorije M (propustljivost <0.1 % po DIN EN 60335-2-69). Ovaj efekat filtriranja se ostvaruje u niskom, srednjem i visokom modu rada jer je ova filterska jedinica opremljena sa ukupno osam filterskih kaseta.

Zahvaljujući dvostrukoj akciji, za razliku od tradicionalnih sistema koji moraju da se gase radi održavanja, FILTERCUBE može da neometano radi. Automatika koja kontroliše rad sistema tokom čišćenja i otprašivanja jednog modula, pali drugi modulpa korisnik može nastaviti neometane radne operacije istim tempom. Na ovaj način proizvodnja se ne prekida što je jedinstveno rešenje.

FILTERCUBE dvostruki modul ima korisnički orjentisan i bezbedan način za odlaganje otpadne prašine. Kad se otkači otpadna posuda koja je postavljena unutar sistema operater je zatvara poklopcem i na taj način uopšte ne dolazi u dodir sa štetnim materijama. 

Protok vazduha max. [m³/h]

10.000

Potpritisak max. [Pa]

22.000

Unutrašnji protok vazduha max. [m³/h]

10.000

Unutrašnji protok vazduha min. [m³/h]

2.500

Nivoi filtracije

8x Filter kasete

Koeficijent filtracije [%]

99,9

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.