TEKA FILTERCUBE 2N/2H centralna filterska jedinica

TEKA FILTERCUBE 2N/2H centralna filterska jedinica

Šifra artikla:

pozovite

TEKA FILTERCUBE 2N/2H centralna filterska jedinica

Centralna filterska jedinica. Pogodna za različite zadatke i nivoe filtriranja na više radnih pozicija u isto vreme. Za primenu kod nelegiranih i plemenitih metala, pocinkovanih materijala i za aluminijum

Šta je FILTERCUBE?

TEKA FILTERCUBE je linija proizvoda tj. filterskih jedinica opremljenih filterskim kasetama za primenu u skoro svim aplikacijama koje zahtevaju prečišćavanje isparenja i dima.

Kako radi FILTERCUBE?

Zagađen vazduh se usisava ventilatorom i sprovodi kroz filterske elemente. Toksični materijal se zadržava na površinskom sloju filterskih kaseta. Kasete se komprimovanim vazduhom automatski ili ručno otprašuju. Otprašeni sadržaj se odlaže u posudu a prečišćeni vazduh se vraća u radno okruženje kroz prigušni element bez toplotnih gubitaka. Opciono, prečišćeni vazduh se može odvesti van objekta kroz dvostepeni izmenjivač.

Da li FILTERCUBE poseduje sertifikate?

Linija proizvoda FILTERCUBE je sertifikovana po standardu DIN EN ISO 15012-1 i usaglašena sa IFA (Institut für Arbeitsschutz – Institut za zaštitu i bezbednost na radu) standardima vezanim za opasne materije. Takođe ovaj uređaj ima odobrenje za filtriranje isparenja kategorije W3 kao stacionarna filterska jedinica za izvlačenje isparenja nastalih tokom zavarivanja

Gde se FILTERCUBE primenjuje?

Centralna usisna jedinica za nekoliko zavarivačkih radnih stanica

Usisna jedinica za zavarivačke robote

Usisna jedinica za stolove za gasno rezanje ili za stolove za brušenje

Usisna jedinica za kućna okruženja (Push-pull sistemi)

Usisna jedinica kombinovana sa izduvnim stolovima

Mobilna filterska jedinica za brodogradilišta (Specijalna varijanta)

Usisna jedinica za brušenje neeksplozivnih materijala       

TEKA FILTERCUBE HV vakuumski sistem

Šta je još bitno znati?

Mnoge vrste otpadnih čestica, npr. Čestice prašine nastale tokom zavarivanja, su zapaljive ako dođu u dodir sa plamenom. Korisnik treba da spreči i izbegava takav rizik. Najstrože je zabranjeno usisavanje izvora plamena tokom rada filterske jedinice. Ukoliko Vam je potrebno da filterska jedinica radi u eksplozivnom okruženju, tražite da naša ponuda bude u ATEX standardu. Jedinice koje vrađaju prečišćen vazduh u prostoriju zahtevaju korišćenje odgovarajuće zaštitne opreme od strane korisnika koji rade u tom prostoru.   

Šta je uključeno u isporuku?

Dobijate kompletan sistem koji je spreman za upotrebu, što uključuje „Zvezda“ ili „Delta“ vezu (od 5,5kW naviše). Vaša obaveza je da obezbedite električni priključak na mestu postavljanja sistema.

Kako je FILTERCUBE konstruisan?

Glavni delovi FILTERCUBE sistema su ventilator sa prigušivačem buke, pneumatsko kućište, filterska sekcija sa filterskim kasetama, odeljak za skupljanje prašine kao i kontrola bazirana na merenju razlike u pritiscima.

Kućište je izrađeno od robusnih plastificiranih profila i limova, što obezbeđuje optimalno i brzo održavanje. Svi otvori za održavanje su opremljeni otvorima za pregled od laminiranog bezbedonosnog stakla. Kontrole dolaze sa fabričkim podešavanjima i lake su za rukovanje. Kontrolni modul je specijalno izrađen za nadzor i kontrolu filterske jedinice. Sve funkcije se mogu opozvati preko multifunkcijskih tastera, i prilagoditi individualnim zahtevima i potrebama kupca. Filterska sekcija je opremljena filterskim kasetama kategorije BIA M, koje se dodatno štite fabričkim oblaganjem dodatnom filterskom membranom

Opcije sa IFA sertifikatom

Uređaj za kontinuirano premazivanje  

Čestični senzor

 

Opcije bez IFA sertifikata

Izduvni set sa aktivnim ugljenikom

#9501420015015300

Tehnički podaci:

Protok vazduha max. m³/h]

2.500

Potpritisak max. [Pa]

2.900

Nivoi filtriranja

Pregradna bakarna ploča, filter kaseta

Snaga motora [kW]

1,5

Napon [V]

400

Frekvencija [Hz]

50

Potrošnja struje [A]

3,5

Kontrolni napon [V]

230

Frekvencija kont. Napona [Hz]

50

Potrošnja struje kontrol. [A]

0,3

Nivo buke [dB(A)]

74

Težina [kg]

180

Dimenzije [mm]

Š 665 D 983 mm V 2070 mm

Kontrola filtriranja

Diferencijalna kontrola pritiska

Koeficijent filtracije [%]

99

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.